جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین  حرفه  و دانشگاه  و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای را طبق مجوز دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نماید و در صدد اخذ مجوز علمی و پژوهشی نیز برای آن می‌باشد.

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

•             فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهش های حسابرسی

•             فرم تعهد رعایت اخلاق نشر

•             فرم تعارض منافع

•             حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

•             COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

•             سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده/نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

•             کشور محل چاپ: ایران

•             نوع نشریه: نشریه علمی

•             توالی انتشار: فصلی

•             فرمت: چاپی و الکترونیکی

•             زبان: دو زبانه فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛

•             قابل دسترسی از: SIDmagiran, noormags

•             متوسط زمان داوری مقالات: ۶ هفته

•             نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

•             سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛ارسال گواهی مشابهت یابی از سامانه سمیم نور الزامی است.

•             دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

•             دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

              این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

          

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد. اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 1-145 

3. تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

صفحه 50-69

10.22034/jpar.2022.248651

سید پوریا کاظمی؛ محمد غلامرضاپور؛ روح الله عرب؛ رضا شمگانی


5. پارادایم های حسابرسی نوین

صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی