شماره‌های پیشین نشریه

جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین  حرفه  و دانشگاه  و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی را طبق مجوز دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نماید و در صدد اخذ مجوز علمی و پژوهشی نیز برای آن می‌باشد.

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

•             فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهش های حسابرسی

•             فرم تعهد رعایت اخلاق نشر (PDF)

•             فرم تعارض منافع (PDF)

•             حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛

•             COPE: این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

•             سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده/نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

•             کشور محل چاپ: ایران

•             نوع نشریه: نشریه علمی

•             توالی انتشار: فصلی

•             فرمت: چاپی و الکترونیکی

•             زبان: دو زبانه فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)؛

•             قابل دسترسی از: SIDmagiran

•             متوسط زمان داوری مقالات: ۶ هفته

•             نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

•             سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛

•             دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

•             دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

              این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

          

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد. اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 1-186 

6. تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 129-152

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی


7. بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

صفحه 153-181

شاکر محمدی نوره؛ نظام الدین رحیمیان؛ جمیل احمدی دهرشید