کلیدواژه‌ها = حق‌الزحمه حسابرسی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 7-30

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی


2. مقایسه دیدگاه‌‏های مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی با به کارگیری منطق فازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 71-90

محمدرضا نیکبخت؛ موسی بزرگ اصل؛ کیهان آزادی؛ محمدجواد تصدی کاری