تعداد مقالات: 7
1. تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 7-30

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی


2. تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های (بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 31-51

علیرضا همتی؛ رضوان حجازی؛ الدار صداقت پرست


3. تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 53-69

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا


4. مقایسه دیدگاه‌‏های مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی با به کارگیری منطق فازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 71-90

محمدرضا نیکبخت؛ موسی بزرگ اصل؛ کیهان آزادی؛ محمدجواد تصدی کاری