تماس با ما

فصلنامه پژوهش های حسابرسی آماده دریافت مقالات تحقیقی اساتید و دانشجویان ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ انواع حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و آئین اخلاق و رفتار حسابداران رسمی در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابرسی در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است .

شما می توانید پس از ثبت نام در سامانه پژوهش های حسابرسی، مقالات خود را ارسال نمایید.

مدیر امور داخلی: خانم  کدخدایی - تماس در روز های دوشنبه هر هفته ساعت 8:00 الی 15:00 با شماره 42925 داخلی 110 

ایمیل تماس: kadkhodaee.mojdeh@yahoo.com


CAPTCHA Image