نویسنده = فریدون رهنمای رودپشتی
تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

فاطمه صفری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا


پارادایم های حسابرسی نوین

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی