نویسنده = کیومرث بیگلر
تعامل مدیر (شریک) مسئول کار و مدیر (شریک) دوم حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 118-157

10.22034/jpar.2023.2010069.1209

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر