کلیدواژه‌ها = همگن بودن صنعت مشتری
ویژگی‌های صنعت مشتری و تغییر حسابرس

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 8-27

10.22034/jpar.2023.534931.1051

محمد حسین صفرزاده؛ شمیم محمدی