کلیدواژه‌ها = حسابداری
بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 58-85

10.22034/jpar.2023.2005200.1180

مهدی فیل سرائی؛ فاطمه اسماعیلی