کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: پرسنل تازه‌کار حسابرسی
بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1971198.1118

محمد حسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ عبدالباسط صالح پور