کلیدواژه‌ها = حسابرسی
بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/jpar.2023.2005200.1180

مهدی فیل سرائی؛ فاطمه اسماعیلی