کلیدواژه‌ها = حسابرسی
تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

فاطمه صفری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا


بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 58-85

10.22034/jpar.2023.2005200.1180

مهدی فیل سرائی؛ فاطمه اسماعیلی