کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 146-162

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی


تبیین عوامل موثر بر اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 90-113

10.22034/arj.2021.243329

علیرضا اقایی قهی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خان محمدی