کلیدواژه‌ها = افشائیات گزارش حسابرس
تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 106-131

10.22034/arj.2021.246466

فاطمه دادبه؛ زینب پرتوی فر