کلیدواژه‌ها = موسسات حسابرسی
موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی


بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 150-176

10.22034/arj.2021.247704

شاکر محمدی نوره؛ نظام الدین رحیمیان؛ جمیل احمدی دهرشید