کلیدواژه‌ها = ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه
تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 130-148

10.22034/jpar.2022.553858.1089

محمد مرفوع؛ پیمان بایزیدی؛ عبدالباسط صالح پور