موضوعات = حسابرسی حرفه ای
تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2011171.1219

محمد افخمی؛ نقی فاضلی


تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

فاطمه صفری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا


بررسی عوامل اثربخشی و صلاحیت حسابرسی داخلی در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2013102.1228

جعفر باباجانی؛ رضا قنبریان علویجه


رابطه میان شخصیت سازمانی حسابرسان و سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2016556.1251

محمدرضا شمس بیدهندی؛ مجید بمانی محمدآبادی؛ سمانه رفاهی بخش


خدمات مشاوره ای و اطمینان‌بخشی حسابرسی داخلی در نظام گزارشگری پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2018005.1258

الهه احمدی امین؛ علی رحمانی؛ ذبیح الله رضایی؛ سعید همایون؛ آزاده مداحی


بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1971198.1118

محمد حسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ عبدالباسط صالح پور


تاثیر مولفه های شخصیتی حسابرس و صاحبکار بر توسعه نگرش مذهبی و کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 56-87

10.22034/jpar.2023.2004069.1173

غلام عباس عزتی شالقونی؛ سیده محبوبه جعفری؛ رویا دارابی


تعامل مدیر (شریک) مسئول کار و مدیر (شریک) دوم حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 118-157

10.22034/jpar.2023.2010069.1209

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر


چارچوب کنترل داخلی یکپارچه در عصر سایبری و حسابرسی ریسک سایبری

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 158-154

10.22034/jpar.2023.2010425.1211

جواد شکرخواه؛ سیدحمید موسوی بصیر


چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1989899.1142

امید فرجی؛ مهسا گنجی؛ محمد رضا فتحی؛ سمیه جهانی


بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 34-57

10.22034/jpar.2023.2005167.1179

سید آمین میرباقری؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری


بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 58-85

10.22034/jpar.2023.2005200.1180

مهدی فیل سرائی؛ فاطمه اسماعیلی


تاثیر مولفه های مدل اِمدن در موفقیت ادغام موسسات حسابرسی با تاکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 86-115

10.22034/jpar.2023.2005387.1181

واحد آذری؛ بهرام همتی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ سید حسین حسینی


سهم‌الشرکه و توزیع منافع در مؤسسات حسابرسی ادغامی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.2007781.1191

شهلا ترکانی؛ فخرالدین محمدرضایی


موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی


ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 106-127

10.22034/jpar.2023.2004106.1174

پیمان امان؛ هدی همتی؛ حمیدرضا کردلوئی


اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 128-141

10.22034/jpar.2023.2003729.1172

سید محمد باقرآبادی؛ هاشم نیکومرام