موضوعات = حسابرسی حرفه ای
موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی


ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 106-127

10.22034/jpar.2023.2004106.1174

پیمان امان؛ هدی همتی؛ حمیدرضا کردلوئی


اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 128-141

10.22034/jpar.2023.2003729.1172

سید محمد باقرآبادی؛ هاشم نیکومرام


خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی

دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 64-81

10.22034/jpar.2023.1999678.1154

نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد


ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی

دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 102-131

10.22034/jpar.2023.1999301.1149

نبی زنده دل؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی