دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2011171.1219

محمد افخمی؛ نقی فاضلی


تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

فاطمه صفری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا


بررسی عوامل اثربخشی و صلاحیت حسابرسی داخلی در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2013102.1228

جعفر باباجانی؛ رضا قنبریان علویجه


رابطه میان شخصیت سازمانی حسابرسان و سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2016556.1251

محمدرضا شمس بیدهندی؛ مجید بمانی محمدآبادی؛ سمانه رفاهی بخش


خدمات مشاوره ای و اطمینان‌بخشی حسابرسی داخلی در نظام گزارشگری پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2018005.1258

الهه احمدی امین؛ علی رحمانی؛ ذبیح الله رضایی؛ سعید همایون؛ آزاده مداحی


ارزشیابی کیفیت بیرونی سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی در ایران: از دیدگاه دانش آموختگان و کارفرمایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/jpar.2024.2020263.1270

زهرا دیانتی دیلمی؛ محمد مهدی نوری؛ حسین عباسیان