تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 9، دی 1401، صفحه 8-19

10.22034/jpar.2022.559753.1106

سمانه شفیعی؛ محمدحامد خان محمدی؛ امیر محمدی کهکی


ویژگی‌های صنعت مشتری و تغییر حسابرس

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 8-27

10.22034/jpar.2023.534931.1051

محمد حسین صفرزاده؛ شمیم محمدی


چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1989899.1142

امید فرجی؛ مهسا گنجی؛ محمد رضا فتحی؛ سمیه جهانی


بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1971198.1118

محمد حسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ عبدالباسط صالح پور


تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2011171.1219

محمد افخمی؛ نقی فاضلی


واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها

دوره 3، شماره 9، دی 1401، صفحه 20-42

10.22034/jpar.2022.561498.1112

علی تامرادی؛ مجید رجب کردی؛ زینب رضائی؛ مرضیه کیخسروی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 30-67

10.22034/jpar.2022.559040.1100

فاطمه سعیدی؛ مهدی صالحی؛ نور محمد یعقوبی


بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 34-57

10.22034/jpar.2023.2005167.1179

سید آمین میرباقری؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری


تبیین الگوی گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2012577.1225

فاطمه صفری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت اله طالب نیا