تاثیر جنسیت شریک موسسه حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 50-69

10.22034/jpar.2022.248651

سید پوریا کاظمی؛ محمد غلامرضاپور؛ روح الله عرب؛ رضا شمگانی


تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 50-78

10.22034/jpar.2022.551425.1084

حسین سجادی؛ وحید منتی؛ فرامرز وطن خواه


تاثیر مولفه های شخصیتی حسابرس و صاحبکار بر توسعه نگرش مذهبی و کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 56-87

10.22034/jpar.2023.2004069.1173

غلام عباس عزتی شالقونی؛ سیده محبوبه جعفری؛ رویا دارابی


بررسی نقش متاورس بر آینده حسابداری و حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 58-85

10.22034/jpar.2023.2005200.1180

مهدی فیل سرائی؛ فاطمه اسماعیلی


خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی

دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 64-81

10.22034/jpar.2023.1999678.1154

نشمین لطفی جو؛ بهمن بنی مهد؛ حمیدرضا وکیلی فرد


بررسی اثر تعدیل‌کنندگی اهمیت صاحب‌کار بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک مؤسسه حسابرسی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 70-98

10.22034/jpar.2022.549057.1077

بهزاد بهمن دوست؛ رضا گنجی پور؛ حمید زارعی؛ حسین جعفری جم؛ علیرضا ممتازیان


بررسی عوامل اثربخشی و صلاحیت حسابرسی داخلی در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2013102.1228

جعفر باباجانی؛ رضا قنبریان علویجه


تبیین تکنیک های حسابداری و حسابرسی دادگاهی و به کارگیری آن در تشخیص ورشکستگی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 80-104

10.22034/jpar.2022.552665.1087

محمدحسین قائمی؛ منیره شاهسوند؛ ابوالفضل محبی


تاثیر مولفه های مدل اِمدن در موفقیت ادغام موسسات حسابرسی با تاکید بر کیفیت حسابرسی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 86-115

10.22034/jpar.2023.2005387.1181

واحد آذری؛ بهرام همتی؛ مهدی مرادزاده فرد؛ سید حسین حسینی


موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 88-105

10.22034/jpar.2023.1996238.1147

کاوه پرندین؛ جواد دوست جباریان؛ محسن عالی خانی


رابطه میان شخصیت سازمانی حسابرسان و سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2023.2016556.1251

محمدرضا شمس بیدهندی؛ مجید بمانی محمدآبادی؛ سمانه رفاهی بخش


پارادایم های حسابرسی نوین

دوره 1، شماره 4، آذر 1400، صفحه 96-118

10.22034/jpar.2022.545540.1071

یاسمن پزشک؛ فریدون رهنمای رودپشتی