محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 136-164

10.22034/jpar.2022.557019.1096

عارف فروغی؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه شهاب الدینی


تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 146-162

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی


تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 10-33

10.22034/arj.2021.243327

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی


تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 56-71

10.22034/arj.2021.243331

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا


تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 84-104

10.22034/arj.2021.245327

تورج بهرامی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ محسن حق ویردی زاده


تبیین عوامل موثر بر اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 90-113

10.22034/arj.2021.243329

علیرضا اقایی قهی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خان محمدی


تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 106-131

10.22034/arj.2021.246466

فاطمه دادبه؛ زینب پرتوی فر


تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 128-149

10.22034/arj.2021.247703

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی


بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 150-176

10.22034/arj.2021.247704

شاکر محمدی نوره؛ نظام الدین رحیمیان؛ جمیل احمدی دهرشید