ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی

دوره 3، شماره 11، تیر 1402، صفحه 102-131

10.22034/jpar.2023.1999301.1149

نبی زنده دل؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسن قدرتی؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی


تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهار نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 106-135

10.22034/jpar.2022.556349.1092

فاطمه یاری؛ علیرضا مهرآذین؛ رضا یاریفرد؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 106-127

10.22034/jpar.2023.2004106.1174

پیمان امان؛ هدی همتی؛ حمیدرضا کردلوئی


تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 112-128

10.22034/jpar.2022.551241.1083

مهدی مرادی؛ ابوالفضل سلیمانی؛ مهدیه شکریان برنجستانکی


سهم‌الشرکه و توزیع منافع در مؤسسات حسابرسی ادغامی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.2007781.1191

شهلا ترکانی؛ فخرالدین محمدرضایی


تعامل مدیر (شریک) مسئول کار و مدیر (شریک) دوم حسابرسی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 118-157

10.22034/jpar.2023.2010069.1209

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر


خدمات مشاوره ای و اطمینان‌بخشی حسابرسی داخلی در نظام گزارشگری پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/jpar.2024.2018005.1258

الهه احمدی امین؛ علی رحمانی؛ ذبیح الله رضایی؛ سعید همایون؛ آزاده مداحی


ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 10، فروردین 1402، صفحه 116-139

10.22034/jpar.2023.1988181.1137

فرشید کاظم دخت؛ رسول برادران حسن زاده


اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی

دوره 3، شماره 12، مهر 1402، صفحه 128-141

10.22034/jpar.2023.2003729.1172

سید محمد باقرآبادی؛ هاشم نیکومرام


تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1401، صفحه 130-148

10.22034/jpar.2022.553858.1089

محمد مرفوع؛ پیمان بایزیدی؛ عبدالباسط صالح پور


محیط کنترلی و حسابرسی بخش عمومی

دوره 2، شماره 7، مرداد 1401، صفحه 136-164

10.22034/jpar.2022.557019.1096

عارف فروغی؛ علیرضا رحیمی؛ فاطمه شهاب الدینی


تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 8، مهر 1401، صفحه 146-162

10.22034/jpar.2022.560665.1108

وهاب رستمی؛ حامد کارگر؛ لیلا رضایی


چارچوب کنترل داخلی یکپارچه در عصر سایبری و حسابرسی ریسک سایبری

دوره 4، شماره 14، فروردین 1403، صفحه 158-154

10.22034/jpar.2023.2010425.1211

جواد شکرخواه؛ سیدحمید موسوی بصیر


تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 10-33

10.22034/arj.2021.243327

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی