تاثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت: شواهدی از گزارش تفسیری مدیریت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 56-71

10.22034/arj.2021.243331

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ سید پوریا کاظمی؛ نرجس امیرنیا


تاثیر استرس بر استقلال حرفه ای حسابرسان

دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 84-104

10.22034/arj.2021.245327

تورج بهرامی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ محسن حق ویردی زاده


تبیین عوامل موثر بر اندازه موسسات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 90-113

10.22034/arj.2021.243329

علیرضا اقایی قهی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خان محمدی


تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

دوره 1، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 106-131

10.22034/arj.2021.246466

فاطمه دادبه؛ زینب پرتوی فر


تاثیر وضعیت سرمایه انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 128-149

10.22034/arj.2021.247703

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی


بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 150-176

10.22034/arj.2021.247704

شاکر محمدی نوره؛ نظام الدین رحیمیان؛ جمیل احمدی دهرشید


ارزشیابی کیفیت بیرونی سرفصل برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی در ایران: از دیدگاه دانش آموختگان و کارفرمایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/jpar.2024.2020263.1270

زهرا دیانتی دیلمی؛ محمد مهدی نوری؛ حسین عباسیان