نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، زانیار تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی حسابرسان [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 66-87]
 • اسکندری، احمد تأثیر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ساختار زبانی گزارش، و حرفه ای گرایی حسابرسان بر روی رفتار استفاده‌کنندگان: با تاکید بر رجحان محتوای بر شکل [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 8-35]
 • اطهری، سید حسین بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 96-115]
 • الیاسی، یاسر اثرتعدیل‌کننده شورای گزارشگری مالی بررابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و میزان اعتماد سهامداران در سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 28-55]
 • امان، پیمان ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 106-127]

ب

 • باقرآبادی، سید محمد اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 128-141]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 96-115]
 • برادران حسن زاده، رسول ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 116-139]
 • برسلانی، سکینه تأثیر تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 44-70]
 • بنی مهد، بهمن خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 64-81]
 • بیات، علی تأثیر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ساختار زبانی گزارش، و حرفه ای گرایی حسابرسان بر روی رفتار استفاده‌کنندگان: با تاکید بر رجحان محتوای بر شکل [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 8-35]

پ

 • پرندین، کاوه موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 88-105]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی حسابرسان بر تکوین نظریه سرمایه فکری در حرفه حسابرسی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 120-145]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی حسابرسان [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 66-87]
 • پیری، فاطمه بررسی رابطه تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 92-119]

ت

 • تامرادی، علی واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 20-42]

ج

 • جباری، حسین ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 102-131]
 • جعفر پور، سید هومن بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 96-115]
 • جودکی، رضا تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 72-95]

خ

 • خان محمدی، محمدحامد تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 8-19]

د

 • داغانی، رضا بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های ورشکسته و سالم: روش گروه‌های همسان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 56-71]
 • دوست جباریان، جواد موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 88-105]

ر

 • رامشه، منیژه ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی با تمرکز بر فناوری‌های صنعت 4.0 [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 8-37]
 • رجب کردی، مجید واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 20-42]
 • رحمانیان کوشککی، عبدالرسول تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 82-101]
 • رضائی، زینب واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 20-42]

ز

 • زنده دل، نبی ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 102-131]

س

 • سلطانیان، مریم ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی با تمرکز بر فناوری‌های صنعت 4.0 [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 8-37]

ش

 • شفیعی، سمانه تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 8-19]
 • شهبازی، علی رابطه بین نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 132-162]

ص

 • صابری گهروئی، پگاه بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های ورشکسته و سالم: روش گروه‌های همسان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 56-71]
 • صابری گهروئی، سپیده بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های ورشکسته و سالم: روش گروه‌های همسان با استفاده از یادگیری ماشین [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 56-71]
 • صفرزاده، محمد حسین ویژگی‌های صنعت مشتری و تغییر حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 8-27]
 • صفری گرایلی، مهدی ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 102-131]

ط

 • طاهری، ماندانا بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کننده حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 72-90]

ع

 • عالی خانی، محسن موانع اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات در ایران [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 88-105]

غ

 • غفاری شوشتری، غلامعباس تاثیر کاهش مکانیزم نظارتی بر رابطه میان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان و تقلب در صورت‌های مالی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 82-101]

ف

 • فخاری، حسین شناسایی و رتبه بندی تکنیک های بازاریابی موسسات حسابرسی در ایران [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 38-65]
 • فرزین فر، علی اکبر ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 102-131]

ق

 • قدرتی، حسن ارائه چارچوبی برای الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان: با رویکرد تحلیل تم و مدل‌سازی بازنمایی سیستمی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 102-131]
 • قناد، مصطفی تحلیل شبکه همکاری‌های علمی و دیداری‌سازی پژوهش‌های حق‌الزحمه حسابرسی در ایران [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 36-63]

ک

 • کاظم دخت، فرشید ارتباط فشار حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 116-139]
 • کامران راد، صدیقه تأثیر تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 44-70]
 • کردلوئی، حمیدرضا ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 106-127]
 • کیخسروی، مرضیه واکنش حسابرسان به نوسان سود شرکت‌ها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 20-42]

گ

 • گنجی، حمیدرضا بررسی رابطه تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 92-119]

ل

 • لطفی جو، نشمین خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 64-81]

م

 • محمدی، سامان اثرتعدیل‌کننده شورای گزارشگری مالی بررابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و میزان اعتماد سهامداران در سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 28-55]
 • محمدی، شمیم ویژگی‌های صنعت مشتری و تغییر حسابرس [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 8-27]
 • محمدی، علی تأثیر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، ساختار زبانی گزارش، و حرفه ای گرایی حسابرسان بر روی رفتار استفاده‌کنندگان: با تاکید بر رجحان محتوای بر شکل [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 8-35]
 • محمدی، محمد اثرتعدیل‌کننده شورای گزارشگری مالی بررابطه بین فاصله انتظارات حسابرسی و میزان اعتماد سهامداران در سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 28-55]
 • محمدی، مهران بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کننده حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 72-90]
 • محمدی کهکی، امیر تاثیر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 8-19]
 • مرادی، مجید تاثیر فرهنگ سازمانی، حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر عملکرد حسابرسان [دوره 3، شماره 10، 1402، صفحه 72-95]
 • مشایخ، شهناز بررسی رابطه تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 92-119]
 • ملکی، محمدحسن ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های کلیدی موثر بر آینده حسابرسی با تمرکز بر فناوری‌های صنعت 4.0 [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 8-37]
 • منتی، وحید رابطه بین نظارت کمیته حسابرسی بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت فعالیت‌های حسابرسی داخلی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 132-162]
 • مومنی، سهیل تاثیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی حسابرسان بر تکوین نظریه سرمایه فکری در حرفه حسابرسی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 120-145]

ن

 • نیکومرام، هاشم اعتماد اجتماعی ، هویت اخلاقی و تجاری سازی حرفه حسابرسی [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 128-141]

و

 • وقفی، سید حسام تأثیر تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 44-70]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا خودشیفتگی حسابرس و اظهارنظر مقبول حسابرسی [دوره 3، شماره 11، 1402، صفحه 64-81]

ه

 • همتی، هدی ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 106-127]

ی

 • یمرعلی، اکتای شناسایی و رتبه بندی تکنیک های بازاریابی موسسات حسابرسی در ایران [دوره 3، شماره 12، 1402، صفحه 38-65]