راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام در فصلنامه پژوهش های حسابرسی حرفه ای

 فرآیند زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

 2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

  3. ذخیره اطلاعات؛

  4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

راهنمای کلی نگارش مقاله‌

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات  استفاده نمایید.

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه، به چاپ می‌رسد. از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به این فصلنامه ارسال می کنند، تقاضا می شود، در تنظیم مقالات به موارد زیر توجه کنند.

 1. شکل مقاله

مقاله درمحیط نرم‌افزاری2010 Word، در اندازه‌ی صفحه‌ی A4 تایپ شود.(حاشیه‌ها از بالا و پایین 2/5 سانتی‌متر، از راست و چپ 2 سانتی‌متر)،فونت  عنوان: قلم فارسی متن B Titr با اندازه‎ی قلم : برای عنوان مقاله 16 و برای نام نویسندگان 12 به صورت پررنگ (Bold) و وسط چین؛ فونت متن :قلم فارسی متنB Zar  با اندازه‎ی قلم: برای قسمت چکیده 11، متن اصلی مقاله 12 ،پی نوشت 11،منابع 11،  واژه‌های کلیدی10 و محتوای فارسی نگاره‌ها10؛ فاصله بین خطوط یک سانتی متر و تورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل 0.5 سانتی‌متر و ردیف شده (Justify)؛ قلم انگلیسی متنTimes New Roman با اندازه قلم: برای عنوان انگلیسی (پررنگ) 14، چکیده‌ی انگلیسی 12، فرمول ها 11 (چپ چین) ،پی نوشت 11، منابع 11، محتوای انگلیسی نگاره‌ها 9، طبقه بندی موضوعی 8 ؛ عناوین نگاره‌ها و نمودارها ایتالیک وپررنگ (Bold)، دارای فاصله‌ی 6 نقطه (pt)  قبل و بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در 20 صفحه (شامل منابع و ماخذ)و بدون شماره گذاری صفحات، حروف‌چینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریق سامانه‌‎ی دریافت مقاله‌ها article.iacpa.ir ارسال شود. تا جایی که ممکن است، در متن مقاله از عکس استفاده نشود و در صورت استفاده، عکس با کیفیت بالا و سیاه و سفید باشد.

2. ساختار مقاله

2-1. صفحه‌ی اول مقاله: عنوان و چکیده‌ی مقاله به زبان فارسی. چکیده مقاله پژوهشی است که با خواندن آن اطلاعات اساسی در خصوص پژوهش به خواننده منتقل می شود. چکیده باید بین 150 تا 200 کلمه باشد. در چکیده ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش در حداکثر دوسطر توضیح داده می شود. پس از آن روش پژوهش که شامل جامعه، نمونه،روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها است مجموعاً در حداکثر سه تا چهار سطر توضیح داده شود و آنگاه شرح روش تحلیل و نتایج کلی پژوهش در دو تا سه سطر ارائه شود. 

 واژه‌های کلیدی مقاله باید بین 3 تا 5 کلمه باشد.

ساختار علمی چکیده فارسی و انگلیسی مقاله شامل هدف، روش پژوهش و نتایج رعایت شود.

2-3. صفحه‌ی دوم تا انتهای مقاله: این بخش باید دربردارنده‌ی موارد زیر باشد:

مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله، مبانی نظری، هدف، اهمیت و ضرورت آن)؛

مروری بر پیشینه (صرفاً پژوهش‌های مرتبط و به ترتیب زمانی یا موضوعی بررسی شود و نتیجه‌ی آن در پایان این بخش استخراج ماتریس نظریه و یا مدل مفهومی یا تحلیلی باشد که متغیرهای پژوهش را مستند می‌سازد.

روش پژوهش (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل و مدل آزمون فرضیه‌ها، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها (می‌تواند در همان بخش مدل های آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ، جامعه‌ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛

یافته‌های پژوهش (شامل: ارائه‌ی یافته‌ها، مقایسه‌ی آن با یافته‌های پژوهش‌های مذکور در پیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافته‌ها با پژوهش‌ها و نظریه‌ها)؛

نتیجه‌گیری (شامل: خلاصه‌ی مسئله، ارائه‌ی خلاصه نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارائه‌ی پیشنهادها بر مبنای نتایج (توصیه‌های سیاستی صرفاً در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد)، و در صورت لزوم پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی با توجه به محدودیت‌های پژوهش یا چگونگی توسعه‌ی پژوهش حاضر)؛

فهرست منابع

چکیده‌ی انگلیسی(که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد)، در صفحه آخر مقاله درج گردد.

3. ارجاع‌های درون‌متنی

به منظور ارجاع‌های فارسی در متن مقاله از روش APA (ای.پی.ای) استفاده می شود؛ به این ترتیب که :

-  نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه می شود و نیازی به ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمی باشد. چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود از ویرگول (،) و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به منظور جدا سازی استفاده شود.

 • هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره می شود، باید اطلاعات کامل آن در فهرست منابع درج شود و به غیر از این منابع، منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.
 • تذکر مهم: لطفاً ضمن حفظ منابع فارسی در بخش منابع مقاله، این منابع به انگلیسی ترجمه شود و پس از مرتب سازی طبق حروف الفبا و ذکر عبارت ( in persian) در بخش منابع انگلیسی درج گردد.

در صورت نیازبه توضیحات لازم درباره‌ی اصطلاح‌ها و یا ذکر معادل‌های انگلیسی واژه های درون متنی (به غیر از اسامی نویسندگان)، از پی‌نوشت استفاده شود. در متن به هیچ عنوان نباید عبارات و اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول‌ها و معادله‌ها.

4. فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع، از روش ارجاع  APA(ای.پی.ای) استفاده می شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره گذاری می شود:

4-1. کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده.(نقطه و یک فاصله) (سال انتشار).(نقطه و یک فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) نام مترجم،(ویرگول و یک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات.(نقطه)

4-2. مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه)

4-3.مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه ویک فاصله) دریافت شده از(دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت

4-3. گزارش‌ها و سایر منابع: در این‌باره نیز اطلاعات کافی و کامل ارائه شود.

-در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن‌ها با استفاده از نقطه ویرگول (؛) جدا شود.

- فهرست منابع نیازمند شماره گذاری نمی باشد. چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چند نویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد، علاوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا، ترتیب سال انتشار نیزرعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقاله ای که زودتر (قدیمی تر) انتشار یافته است، در فهرست زودتر درج می شود. به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در فهرست، شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طولانی شد، ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک Hanging) 0.5 سانتی متر می باشد.

5. نمودارها، نگاره‌ها و فرمول ها

عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگاره‌ها در بالای آن‌هادرج شود. بهتر است نمودارها و نگاره ‌ در داخل متن و پس از جایی که به آن‌ها اشاره شده، درج شوند. برای شماره‌گذاری از شماره ١ (عددی و داخل پرانتز، مانند نگاره (1)) تا... استفاده شود. داخل نگاره‌ها باید به فارسی نوشته شود و درشرایط استفاده از ممیز، از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری گردد؛ در صورت ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیر‌ها، یک ستون می‌تواند به نمادهای مورد استفاده برای متغیر به زبان انگلیسی به گونه‌ای که در معادله‌ها و مدل‌ها استفاده شده اختصاص یابد. عناوین ستون‌ها در نگاره‌ها، به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستون‌هاست با رنگ طوسی و درجه روشنی 2 نمایش داده شود. برای اشاره به محتوای نگاره‌ها و نمودارها در متن، می بایست با استفاده از شماره آن ها، ارجاع مناسب صورت گیرد. فرمول‌ها نیز در جداولی دو ستونی به صورت خطوط نامرئی (No Border) ارائه و به صورت مدل (1) (عددی و داخل پرانتز) تا ... شماره گذاری شوند.

6. پی نوشت ها

اصطلاحات انگلیسی و برخی توضیحات لازم در پی نوشت (نه زیر نویس) و به صورت جدول چهار ستونی(شامل شماره‌ی پی نوشت و محتوای پی نوشت) با خطوط نامرئی (No Border) ارائه شود. شماره گذاری پی نوشت‌ها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک EndNote در ورد درج شود.

7.سایر نکات

- قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

- هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید.

- رعایت نیم فاصله در نگارش مقاله الزامی است. به عنوان نمونه کلمه‌ی آنها یا آن ها باید به شکل آن‌ها نوشته شود.

- معادل‌های انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر می باشد:

 

عناوین

معادل انگلیسی

کارشناس

BSc.

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

کارشناسی ارشد

MSc.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Student

دکترا

Ph.D.

استادیار

Assistant Prof.

دانشیار

Associate Prof.

استاد

Prof.

 

* مقاله‌های فرستاده شده نباید به‌صورت هم‌زمان به مجله‌های فارسی‌زبان دیگری در داخل و یا خارج از کشور  ارسال شده باشد.

* فصلنامه از پذیرش مقاله‌هایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آن‌ها رعایت نشده باشد، معذور است.

*فصلنامه در ویرایش مقاله‌ها و حذف برخی بخش‌ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است و مقاله‌هایی را که دریافت می‌کند، بازنمی‌گرداند.

*مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.

*به‌منظور تسریع در فرآیند داوری و چاپ مقاله، از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله از ویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکته‌هایی که در این راهنما درج شده است، اطمینان حاصل نمایند.

*مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌هایی گفته می‌شود که از پروژه‌های تحقیقاتی، رساله‌ی دکتری یا پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد استخراج شده باشد.

 لطفا حجم فایل ارسالی بیش‌تر از 5 مگابایت نباشد.

توجه:

خواهشمند است از آن‌جا که فایل اصل مقاله برای داوران جهت ارزیابی ارسال می گردد به هیچ عنوان نام نویسنده یا نویسندگان بر روی فایل و یا داخل فایل (اصل مقاله) قرار نگیرد و فایل اصل مقاله را با عنوان اصل مقاله ذخیره نمایید. مشخصات نویسندگان به فارسی و به انگلیسی به صورت جداگانه در فایلی به نام (مشخصات نویسندگان) آورده شود. در فایل مشخصات موارد ذیل رعایت شود:

-جهت نگارش سمت نویسندگان

دانشجوی دکتری..............، واحد/دانشکده...............، دانشگاه...............، تهران، ایران.

استادیار.........................،واحد/دانشکده..................،دانشگاه...............، تهران، ایران.

- نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، با علامت ستاره مشخص شود)؛

- رتبه‌ی علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال(به صورت فارسی و انگلیسی)، نشانی کامل نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست‌ الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛

 • در ذکر نام نویسنده‌ها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبه‌ی علمی و محل خدمت درج شود.
 • نکات مهم:
 • لطفاً تیتر جداگانه با عنوان پیشینه قرار ندهید و پیشینه داخلی و خارجی در بخش مبانی نظری و فرضیه ­ها به صورت یکپارچه ارائه و تحلیل شود.
 •  
 • تمامی نویسندگان لازم است منابع فارسی انتهای مقاله خود را به صورت انگلیسی نیز وارد نمایند و حتماً عبارت (In Persian) جلوی آن درج گردد.
 •  
 • لطفاً حداقل دو ارجاع به مقالات قبلی منتشرشده در مجلة پژوهش‌های حسابرسی داده شود.
 •  
 •  جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات  استفاده نمایید.
 •  
 • تنها مقالاتی در مرحله داوری قرار می گیرند که اصول نگارش را دقیقاً رعایت نمایند.
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج این موضوع در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .

جهت دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان مقالات اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کلیک کنید.

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان