تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، موسسه‌ آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

10.22034/arj.2021.246466

چکیده

یکی از راه‌هایی که می‌‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی است. از این‌رو، گزارش های حسابرسی و افشاییات آن ها نقش مهمی در پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت ها ایفا می نمایند. ارزیابی اثربخشی گزارش‌های حسابرسی در شناسایی شرکت‌های ورشکسته و مقایسه‌ی آن با توان پیش‌بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش به بررسی اثر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، افشائیات گزارش حسابرس متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تاثیر گذار است؛ به علاوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تاثیرمی‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of disclosure of auditor reporting on business failure

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dadbeh 1
  • Zeinab Partovifar 2
1 faculty member of Basir institute of higher education, Abyek, Iran
2 Accounting student of Basir institute of higher education
چکیده [English]

One of the ways that can be to achieve better utilization of investment opportunities and better allocation of resources is financial distress prediction. Therefore, audit reports and its disclosures play an important role in corporate financial distress and bankruptcy prediction. Assessing the effectiveness of audit report disclosures in identifying bankrupt companies and comparing them with bankruptcy prediction ability can be useful. In this study, the effect of auditor's report disclosures on the failure of businesses in the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from year 1393 to 1398 has been investigated. To examine this issue, the effect of auditor's report disclosures as the independent variable and failure of business as the dependent variable is considered. Although in this study, the results show that the auditor's report disclosures content has a significant impact on business failure. Furthermore, internal and external factors related to audit report disclosure is also, affected on business failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor report disclosures
  • business failures
  • Internal and external factors