درباره نشریه

جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین  حرفه  و دانشگاه  و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای را طبق مجوز دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نماید . فصلنامه پژوهش های حسابرسی حرفه‌ای آماده دریافت مقالات تحقیقی اساتید و دانشجویان ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ انواع حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و آئین اخلاق و رفتار حسابداران رسمی در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابرسی در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است .