تاثیر افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر بودجه کار حسابرسی، با در نظر گرفتن بند تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرس مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

 قضاوت حسابرسان در مورد بودجه کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگی های مدیریتی واحد تجاری است. هر چه واحد تجاری صاحبکار پر ریسک تر است بودجه کار حسابرسان بالاتر می باشد. بنابراین بودجه کار حسابرسی منعکس کننده استنباط حسابرسان از واحد تجاری است. منبع دریافت اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، ( چک لیست ) از گزارش فعالیت های هیئت مدیره شرکت ها در سایت کدال می باشد . هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار SPSS و EVIEWS استفاده شده است . برای آزمون مدل های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی-پانل استفاده شده است.
 نتایج حاکی از ان است که افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی، تاثیر منفی دارد و همچنین بند تاکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر می گذارد. این پژوهش به استفاده کنندگان کمک می کند تا در تشخیص انگیزه های افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دقت کافی را به عمل آورند و بند تاکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیر اخلاقی فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Social Performance on Audit budget Moderating Role of the Emphasis of Matter Paragraphs in Audit Report

نویسندگان [English]

  • mohammad mahmoodi 1
  • Somayeh Ghamari 2
1 Acccounting, IAU, firoozkouh branch
2 IAU, Damavand Branch
چکیده [English]

Purpose : audit budgets based on the judgement of audit risk related to firm and managerial characteristics. They increase audit hours when they perceive that client companies are riskier. thus, audit hours reflect auditors’ perceptions of the firm.
Design/methodology/approach: The source of information related to the disclosure of corporate social responsibility performance information (checklist) is the report of the activities of the board of directors of companies on the Cadal site. Also in this research for data analysis, SPSS and EVIEWS software have been used. To test our hypotheses, Multivariate regression analysis based on composite-panel data was used to test the research models.
Findings : we found that Corporate Social Performance has a negative relation with audit budget, Also, the emphasis emphasis of matter paragraphs (EOM) affects this relationship.
riginality/value: This research helps users identify motives for disclosing information about CRS and EOM provides a clue to the judgment of immoral managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • audit budget
  • emphasis of matter paragraphs