نویسنده = حسن یزدیفر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ریسک حسابرسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 7-30

محسن دهمرده قلعه نو؛ حسن یزدیفر؛ حمید زارعی