بررسی رابطه بین خوانایی گزارش‌ حسابرسی و کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/arj.2021.243330

چکیده

گزارش حسابرسی به‌ عنوان نتیجۀ کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجۀ بررسی صورت‌های مالی را نشان می‌دهد، باید از دید استفاده‌کنندگان قابل‌فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده‌کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل‌فهم‌بودن آن برای استفاده‌کنندگان است. انتظار می‌رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان شامل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران رابطۀ مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between auditing report readability and users’ decision making quality

نویسندگان [English]

  • narges norozi 1
  • Farzin Rezaei 2
1 Islamic azad univercity of qazvin, َAccounting group
2 Associate Professor, Department of Accounting, Qazvin branch , Islamic Azad University, Qazvin
چکیده [English]

The auditing report as the outcome of auditing and, in fact, the report that shows the result of the review of the financial statements, should be understandable in the eyes of users and be a source of information. In the other words, the auditing report should be able to influence the users’ decision. Auditing report readability means that it is understandable for users. Improving the auditing report readability is expected to improve the users’ decision making quality. In the other words, it is expected that the auditing report is more readable, investing more easily from investors and obtaining facilities from creditors, and reducing the conflict of interests between managers and owners.
The purpose of this study is to investigate the effect of auditing report readability on the users’ decision making quality. In this paper, three of the most important users, including investors, creditors and managers, have been considered. To investigate this issue, data from 61 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398 has been used. In general, the results indicate that there is a positive relationship between auditing report readability and investors’ decision making quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Auditing report readability
  • Users of auditing report
  • Investors&rsquo
  • creditors&rsquo
  • Managers&rsquo
  • decision making quality