کلیدواژه‌ها = کیفیت صورت‌های مالی
بهبود کیفیت خدمات حسابرسی بر اساس نگرش حسابرسان مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 34-57

10.22034/jpar.2023.2005167.1179

سید آمین میرباقری؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری