راهنمای داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "پژوهش های حسابرسی حرفه ای" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons