اهداف و چشم انداز

  • اهداف و چشم انداز:  

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه خود، با هدف ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم نمودن زمینه ارتباط بین حرفه  و دانشگاه و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی، به انتشار تحقیقات تخصصی، یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی مبادرت ورزیده و نشریه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای را طبق مجوز دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نماید و درصدد اخذ مجوز علمی و پژوهشی نیز برای آن می‌باشد. این نشریه با هدف  توان‌افزایی از طریق پیوند میان حرفه، پژوهش، دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی، درصدد ارتقای حرفه حسابرسی با انتشار یافته‌های پژوهشی صاحب ‌نظران و پژوهشگران می باشد و بر آنست که با پرداختن به پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ حسابرسی مدل، الگو و یا راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائه نماید. بر این اساس، قلمرو و اهداف اصلی مجله به شرح جدول ذیل است:

1

انتشار  و توسعه دانش علمی و تخصصی در زمینه حسابرسی

2

ارائه‌ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش حسابرسی

3

ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی حسابداران رسمی

4

رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، دانشجویان، محققان دانشگاهی در زمینه حسابرسی

5

نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی

6

معرفی مسائل و مشکلات حوزۀ حسابرسی در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آن‌ها

7

معرفی مسائل و چالش‌های حرفه‌ی حسابرسی در سطح بین‌المللی

8

فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه حسابرسی توسط پژوهشگران و شاغلان حرفه‌ای

9

توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های پژوهشی در حوزۀ حسابرسی با تأکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی

10

حرفه ای گرایی و رفتار مسئولانه حسابرسان و نقش آن در حمایت از حقوق و منافع عموم

11

کارکردهای حرفه‌ی حسابرسی در سلامت مالی و اداری سازمان ها

12

ارتقای مسئولیت پذیری حسابداران  حرفه‌ای و نقش های متفاوت آن‌ها در سازمان‌ها

13

نقش و جایگاه حرفه حسابرسی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

14

کاربردهای حرفه‌ی حسابرسی در سیاست گذاری های کاهش  ریسک

15

ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های حرفه حسابرسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی  و تجاری و ایجاد شفافیت

  • ضرورت انتشار  پژوهش‌های حسابرسی حرفه ای:

جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای ایفای ماموریت خود در زمینه ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای و انجام تحقیقات در زمینه حسابرسی، مرکز آموزش و تحقیقات حسابدار رسمی را راه اندازی نموده است. انتشار نشریه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای و کتب کاربردی مورد نیاز حرفه، از اهم فعالیت‌های این مرکز در این زمینه به شمار می‌رود. این نشریه تنها مجله تخصصی در زمینه حسابرسی است که به طور خاص به نیازهای حرفه حسابرسی پاسخ می‌دهد و کمبود پژوهش در این حوزه را مرتفع می‌سازد.