تاثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس‌ دستگاه تنفسی بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

شیوع ویروس تنفسی نوظهور کنونی و اثرات همه‌گیری آن، اقتصاد جهانی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و از سخت‌ترین چالش‌های پیش رو حسابرسان و صاحبکاران در طی سال‌های آتی خواهد بود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر همه‌گیری نوعی ویروس تنفسی با تغییر شکل پذیری مداوم و قدرت سرایت و کشندگی بالا به نام کووید-19 بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. در این پژوهش از یک روش کمی بوسیله پیمایش پرسشنامه، استفاده شده است. از حسابرسان خواسته شد نظر خود را درباره کیفیت حسابرسی از طریق پاسخ به سوالات بر اساس مقیاس پنج امتیازی لیکرت اعلام کنند. از میان 236 موسسه حسابرسی دارای رتبه الف تا د جامعه حسابداران رسمی ایران، برای 185 موسسه پرسشنامه ارسال گردید که 146 پاسخ قابل استفاده دریافت شد. مطالعه ما برخی از نتایج و مفاهیم مهم را مورد بررسی قرار داد که بر اساس نظرات حسابرسان، عمدتا" همه‌گیری بیماری تنفسی فعلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی داشته است. در این راستا رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از برنامه‌های دیجیتال جهت کاهش اثرات منفی این بحران پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Respiratory Virus pandemic Crisis on Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradi 1
  • abolfazl soleimani 2
  • mahdieh shokrian berenjestanaki 3
1 Professor of Accounting, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 MSc.of Auditing, University of Tehran. Tehran. Iran.
3 Instructor of Accounting, Farvardin Qaemshahr Institute of Higher Education, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The current emerging respiratory virus outbreak and its epidemic effects are severely affecting the global economy and will be one of the most challenging challenges for auditors and business owners in the years to come. The main purpose of this study was to investigate the effect of an epidemic of a respiratory virus with continuous ductility and high infectivity and lethality called Covid-19 on audit quality from the perspective of auditors who are members of the Iranian Association of Certified Public Accountants. In this research, a quantitative method has been used by surveying the questionnaire. Auditors were asked to comment on the quality of the audit by answering questions on a five-point Likert scale. Out of 236 auditing institutes ranked A to D of the Iranian Association of Certified Public Accountants, questionnaires were sent to 185 institutes and 146 usable answers were received. Our study examined some important outcomes and concepts that, according to auditors, have had a significant impact on audit quality, mainly due to the current epidemic of respiratory disease. Digital is recommended to reduce the negative effects of this crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • covid-19
  • pandemic
آقایی، محمدعلی، موسی‏زاده عباسی، نورالدین، جهان آرا، تورج. (1390). نقش آموزش حسابرسی در فاصله‌ی انتظارات بین حسابرسان و استفاده‏کنندگان از صورت‏های مالی، حسابداری مالی و حسابرسی، 3(10)، 47-69.
احمدزاده، طه، خیراللهی، فرشید، شاه‏‌ویسی، فرهاد، طاهرآبادی، علی‏‌اصغر. (1396). بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی، حسابداری سلامت، 6(2)، 1-23.
بیگ‏پناه، بهزاد، اثنی‏عشری، حمیده، هشی، عباس، اسدی، غلامحسین. (1400). تأثیر وضعیت سرمایه‏ی انسانی در مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‏ای، 1(3)، 128-149.
پرمه، زورار. (1398). ارزیابی اثرات شیوع بیماری کووید-19 بر بخش صنعت ایران: کاربرد چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد صنعتی، 3(8)، 79-93.
خدامی‏پور، احمد، سعیدی‏گراغانی، مسلم. (1390). بررسی تأثیر نتایج روش‌های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآورد‏های حسابداری، تحقیقات حسابداری، 3(10)، 118-131.
خمرنیا محمد، پیوند مصطفی، ستوده زاده فاطمه. (1399). همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و تأثیر تحریم‏‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران، پایش، 19(4)، 469-471.
رحیمیان، نظام‏الدین. (1387). کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی صورت‏های مالی، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 53-66.
سلیمانی، ابوالفضل، شکریان برنجستانکی، مهدیه. (1400). تخفیف حق‏الزحمه‌ی حسابرسی، احتمال تقلب و افشای تحریف بااهمیت: واکاوی نقش تعدیل‏گری کیفیت حسابرسی، پژوهش‌های حسابرسی حرفه‏ای، 1(4)، 70-95.
سیرانی، محمد، خواجوی، شکراله، نوشادی، میثم. (1388) تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 16(55)، 35-50.
صراف، فاطمه، پسندیده پارسا، بهرام، حاجی رضا، محمدرضا، غریب، مهدی. (1399). استراتژی‏ها و راهکارهای مقابله با کرونا، نشریه‌ی حسابدار، 333، 4-17.
فائض، علی، صالحی، اله‏کرم، قانع، سعید. (1399). طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتل‌داری (مورد مطالعه: هتل‏های پنج ستاره‌ی کلان شهر مشهد مقدس)، اقتصاد و مدیریت شهری،  9(33) ، 143-162.
کلاته رحمانی، راحله، انواری رستمی، علی اصغر، آقایی، محمدعلی، آذر، عادل. (1394). رویه‏های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده، فصلنامه‌ی حسابداری مالی. ۷(۲۵)، 49-70.
منتی، حسین. (1399). بررسی اثرات ویروس کرونا - کووید 19 بر اقتصاد جهانی، فصلنامه‌ی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 163-181.
مهدوی، غلامحسین، حسینی‏‌نیا، سمیه. (1394). بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه‌ی گزارش حسابرسی شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 6(21)، 7-31.
میرزایی، خلیل. (1399). علت‏ها و پیامد‏های همه‏گیری و عالم ‏گیری ویروس کرونا - کووید 19، فصلنامه‌ی ارزیابی تأثیرات اجتماعی. 1(2)، 13-41.
 
Aghaei, M.A., Mousazadeh Abasi, N., & Jahan Ara, T. (2011). The role of audit training in the expectation gap between auditors and users of financial statements, Journal of Financial Accounting and Auditing. 3(10): 47-69. (In Persian)
Ahmadzadeh, T., kheirollahi, F., Shahveisi, F., & Taherabadi, A. (2018). Investigating the Relationship between Personality Dimensions and Gender with Reduced Audit Quality Behaviors, Journal of Health Accounting, 6(2), 1-23. (In Persian)
Akrimi, N. (2021). The impact of coronavirus pandemic on audit quality: the perceptions of Saudi auditors, Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 25(1):1-7.
Albitar, K., Gerged, A.M., Kikhia, H., & Hussainey, K. (2020). Auditing in times of social distancing: The effect of COVID-19 on auditing quality, International Journal of Accounting and Information Management. In Press.
Aldhizer, G.R., Miller, J.R. & Moraglio, J.E. (1995). Common attributes of quality audits, Journal of Accountancy. 179(1): 61-68.
Alexeyeva, I., & Svanström, T. (2015). The impact of the global financial crisis on audit and non-audit fees: Evidence from Sweden, Managerial Auditing Journal. 30(4/5): 302-32.
Alrashidi, R., baboukardos, D., & Arun, T. (2021). Audit fees, non-audit fees and access to finance: Evidence from India, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 43: 1-15.
Antonio, S., & Rodrigues, R. (2016). Human capital and performance in young audit firms, Journal of Business Research. 69(11): 5354-5359.
Arthur, N., Tang, Q., & Lin, Z. (2015). Corporate accruals quality during the 2008–2010 Global Financial Crisis, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 25(c): 1- 15.
Beygpanah, B., asnaashari, H., Hoshi, A., & Assadi, G. (2021). The effect of human resource situation on the audit quality in the audit firms, Journal of Professional Auditing Research. 1(3): 128-149. (In Persian)
Bianchi, P., Carrera, N., & Trombetta, M. (2019). The Effects of Auditor Social and Human Capital on Auditor Compensation: Evidence from the Italian Small Audit Firm Market, European Accounting Review. In press.
Bozec, R., & Dia, M. (2017). Monitoring function of the board and audit fees: contingent upon ownership concentration, International Journal of Accounting & Information Management. 25(1): 70-90.
Chang, H., Guo, Y., & Mo, P. L. (2019). Market Competition, Audit Fee Stickiness, and Audit Quality: Evidence from China, Auditing: A Journal of Practice & Theory. 38(2): 79-99.
Chen, H., Hua, S., Liu, Z., & Zhang, M. (2019). Audit fees, perceived audit risk, and the financial crisis of 2008, Asian Review of Accounting. 27(1): 97-111.
Chen, L., Krishnan, G.V., & Yu, W. (2018). The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality, Advances in Accounting. 43(c): 14-31.
Chen, Y.S., Chang, B.G. and Lee, C.C. (2008). The association between continuing professional education and financial performance of public accounting firms, International Journal of Human Resource Management. 19(9): 1720‐37.
Cheng, Y., Liu, Y., & Chien, C. (2009). The association between auditor quality and human capital, Managerial Auditing Journal. 24(6): 523-541.
DeAngelo, L. (1981). Auditor independence, 'low balling', and disclosure regulation, Journal of Accounting and Economics. 3(2):113-127.
Faez, A., Salehi, A.K., & Ghane, S. (2020). Designing a Financial Shock Control Model in the Condition of Corona Virus Outbreak in the Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotels in Holy Mashhad), Scientific Quarterly of Economics and Urban Management. 9(33): 143-162. (In Persian)
Ferguson, A., Lennox, C., & Taylor, S. L. (2011). Are Audit Fees Sticky? Evidence and Implications, Working paper, University of Technology, Sydney.
Francis, J. R. (2011). A Framework for Understanding and Researching Audit Quality, Auditing: A Journal of Practice & Theory. 30(2):125–152.
Financial Reporting Council. (2020). Guidance on audit issues arising from the Covid-19 (Coronavirus) pandemic, Available at https://www.frc.org.uk/news/march-2020-(1)/guidance-on-audit-issues-arising-from-the-COVID-19. (access on 22 August 2020)
Gerged, A. M., Mahamat, B. B., & Elmghaamez, I. K. (2020). Did corporate governance compliance have an impact on auditor selection and quality? Evidence from FTSE 350, International Journal of Disclosure and Governance. 17(2):15-60.
Ghosh, A. & Pawlewicz, R. (2009). The impact of regulation on auditor fees: evidence from the Sarbanes-Oxley Act, Auditing: A Journal of Practice and Theory. 28(2):171-197.
Goodell, W. J. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research, Finance Research Letters. In press.
Hirt, E., F. Kardes, & K. Markman. (2004). Activating a mental simulation mindset through the generation of alternatives: Implications for debiasing in related and unrelated domains, Journal of Experimental Social Psychology. 40(3): 374–383.
Hoopes, J.L., Merkley, K.J., & Pacelli, J. (2018). Audit personnel salaries and audit quality, Review of Accounting Studies. 23(3)9: 1096–1136.
Kadous, K., Krische, S., & Sedor, L. (2006). Using counter-explanation to limit analysts’ forecast optimism, The Accounting Review. 81(2): 377–397.
Kalate Rahmani, R., Anvary RostamI, A.A., Aghaei, M.A., & Azar, A. (2015). Analytical Procedures in Auditing: An Application of Bootstrapped Data Envelopment Analysis Approach, quarterly financial accounting journal. 7 (25): 49-70. (In Persian)
Karim, A.K.M.W., & Zijl, T.V. (2013). Efficiency and opportunism in auditor quality choice in emerging audit services markets: the case of Bangladesh, International Journal of Accounting and Information Management. 21(3): 241-256.
Kass-Shraibman, F. (2008). An Examination of the Job Satisfaction of Certified Public Accountants as It Relates to Their Area of Practice and Their Locus of Control, Phd thesis, New York University, Dissertation Abstracts International Section A. 69: 855.
Khammarnia, M. Peyvand, M. & Setoodehzadeh, F. (2020). Global epidemic of the coronavirus and the impact of political and economic sanctions against Iran, Payesh. 19 (4): 469-471. (In Persian)
Khodamipour, A., & Saiedi Goraghani, M. (2011). Investigating the Impact of Analytical Results on Auditors' Efforts to Audit Accounting Estimates, Accounting and Auditing Research. 3(10): 118-131. (In Persian)
Kousenidis, D.V., Ladas, A.C., & Negakis, C.I. (2013). The effects of the European debt crisis on earnings quality, International Review of Financial Analysis. 30(c): 351-362.
KPMG. (2020). COVID-19: Potential impact on financial reporting, Accessed on the 27th of April 2020 at https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
Krishnan, G.V. & Zhang, Y. (2014). Is there a relation between audit fee cuts during the global financial crisis and banks’ financial reporting quality?, Journal of Accounting and Public Policy. 33(3): 279-300.
Lennox, C. S., & Wu, X. (2018). A review of the archival literature on audit partners, Accounting Horizons. 32(2): 1–35.
Lenz, R., & Hahn, U. (2015). A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities, Managerial Auditing Journal. 30(1). 5–33.
Mahdavi, G., & Hosseini Nia, S. (2015). Investigating Effectiveness of Audit Quality on Reduction of Audit Report Delay in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Knowledge. 6(21): 7-31. (In Persian)
Mareque, M., López-Corrales, F., & Pedrosa, A. (2017). Audit reporting for going concern in Spain during the global financial crisis, Economic Research Ekonomska Istraživanja. 30(1): 154–183.
Menati, H. (2020). Investigating the effects of Coronavirus Covid-19 on the global economy, Social Impact Assessment Quarterly. 1(2): 163-181. (In Persian)
Messier, W.F., Simon, C.A. & Smith, J.L. (2013). Two decades of behavioural research on analytical procedures: what have we learned?, Auditing: A Journal of Practice & Theory. 32(1): 139–181.
Mirzaei, K. (2020). Causes and consequences of the epidemic and Coronavirus (covid-19) pandemic, Social Impact Assessment Quarterly. 1(2): 13-41. (In Persian)
Muliawan, A.D., Green, P., & Robb, D.A. (2009). The turnover intentions of information systems auditors, International Journal of Accounting Information Systems. 10: 117–136.
Nisbett, R. E., Zukier, H., & Lemley, R. E. (1981). The dilution effect: Nondiagnostic information weakens the implications of diagnostic information, Cognitive Psychology. 13(2): 248-277.
Noh, M., Park, H., & Cho, M. (2017). The effect of the dependence on the work of other auditors on error in analysts earnings forecastes, International Journal of Accounting & Information Management. 25(1): 110-136.
Permeh, Z. (2019). Evaluation the Impacts of Covid19 Outbreaking on Iran's Manufacturing sector: Application of Social Accounting Matrix, Quarterly journal of Industrial Economic Researches. 3(8), 79-93. (In Persian)
Persellin, J., Schmidt, J.J., Vandervelde, S.D., & Wilkins, M. (2018). Auditor perceptions of audit workloads, audit quality, and job satisfaction, S.S.R.N. Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2534492
Rahimian, N. (2009). Usage of Analytical Procedures in Financial Statements Auditing, Accounting and Auditing Review. 15(4): 53-66. (In Persian)
Rose, A. M., Rose, J. M., Suh, I., & Thibodeau, J. C. (2019). Analytical Procedures: Are More Good Ideas Always Better for Audit Quality?, Behavioral Research in Accounting. 32(1): 37-49.
Rose, A., Rose, J., Sanderson, K., & Thibodeau, J. (2017). When should audit firms introduce analyses of Big Data into the audit process?, Journal of Information Systems. 31(3): 81–99.
Salehi, M., Mahmoudi, M. R. F., & Gah, A. D. (2020). A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit quality, Journal of Accounting in Emerging Economies. 9(2): 287-312.
Sarraf, F., Pasandideh Parsa, B., Haji Reza, M.R., & Gharib, M. (1399). Strategies and Corona coping solutions, Journal of Accountant. 333: 4-17. (In Persian)
Shahzad, K., Pouw, T., Rubbaniy, G., & El-Temtamy, O. (2018). Audit quality during the global financial crisis: The investors’ perspective, Research in International Business and Finance. 45(c): 94-105.
Sayrani, M., Khajavi, S., & Noshadi, M. (2009). An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments, Accounting and Auditing Review. 16(2): 35-50. (In Persian)
Soleimani, A., & Shokrian berenjestanaki, M. (2021). Audit Fee Discount, The possibility of fraud and Disclosure of Significant Distortions: Analyzing the moderating role of audit quality, Journal of Professional Auditing Research. 1(4): 70-95. (In Persian)
Tarek, M., Mohamed, E.K., Hussain, M.M., & Basuony, M.A. (2017). The implication of information technology on the audit profession in developing country: extent of use and perceived importance, International Journal of Accounting and Information Management. 25(2): 237-255.
Trompeter, G., & Wright, A. (2010). The world has changed: have analytical procedure practices?, Contemporary Accounting Research. 27(2): 669–700.
Xu, Y., Carsona, E., Fargherb, N., & Jiang, L. (2013). Responses by Australian auditors to the global financial crisis, Accounting and Finance. 53(1): 303-338.
Yuen, D.C.Y., Law, P.K.F., Lu, C., & Guan, J.Q. (2013). Dysfunctional auditing behaviour: empirical evidence on auditors’ behaviour in Macau, International Journal of Accounting & Information Management. 21(3): 209-226.
Zhang, T. & Huang, J. (2013). The risk premium of audit fee: evidence from the 2008 financial crisis, China Journal of Accounting Studies. 1(1): 47-61.