تاثیر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، موسسه‌ آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بصیر آبیک، قزوین، ایران

چکیده

یکی از راه‌هایی که می‌‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی است. از این‌رو، گزارش های حسابرسی و افشاییات آن ها نقش مهمی در پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت ها ایفا می نمایند. ارزیابی اثربخشی گزارش‌های حسابرسی در شناسایی شرکت‌های ورشکسته و مقایسه‌ی آن با توان پیش‌بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می‌تواند مفید باشد. در این پژوهش به بررسی اثر افشاییات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، افشائیات گزارش حسابرس متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تاثیر گذار است؛ به علاوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تاثیرمی‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of disclosure of auditor reporting on business failure

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dadbeh 1
  • Zeinab Partovifar 2
1 Assistant Professor, department of management, Basir institute of higher education, Abyek, Iran
2 Msc.Student of Accounting, department of management, Basir institute of higher education, Abyek, Iran
چکیده [English]

One of the ways that can be to achieve better utilization of investment opportunities and better allocation of resources is financial distress prediction. Therefore, audit reports and its disclosures play an important role in corporate financial distress and bankruptcy prediction. Assessing the effectiveness of audit report disclosures in identifying bankrupt companies and comparing them with bankruptcy prediction ability can be useful. In this study, the effect of auditor’s report disclosures on the failure of businesses in the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from year 1393 to 1398 has been investigated. To examine this issue, the effect of auditor’s report disclosures as the independent variable and failure of business as the dependent variable is considered. Although in this study, the results show that the auditor’s report disclosures content has a significant impact on business failure. Furthermore, internal and external factors related to audit report disclosure is also, affected on business failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor report disclosures
  • business failures
  • internal and external factors
ابراهیم پورمیبدی، محمدکاظم؛ محمدی، پیمان. (1398). مفهوم ورشکستگی و روش‌های پیش‌بینی آن، دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری، شیروان، مؤسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک.
اکبری، سپیده؛ حاجیها، زهره. (1395). رابطه ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت، ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران، شرکت خدمات برتر.
امانی، علی؛ دوانی، غلامحسین. (1389). خدمات حسابرسی، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان، حسابدار رسمی، 4(1)، 32-41.
ایزدی نیا، ناصر؛ منصور فر، غلامرضا؛ رشیدی خزایی، موسی. (1394). درماندگی مالی به عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود، راهبرد مدیریت مالی، مقاله 2، 1(3)، 25-47.
آذری، واحد؛ مرادزاده فر، مهدی؛ روحی، علی. (1392). تأثیر درماندگی مالی بر کیفیت اقلام تعهدی، فصلنامه حسابداری مالی، 18(5)، 103-129.
آزموده، مصطفی. (1394). برآورد مدل آلتمن در ایران و محاسبه ضریب ورشکستگی شرکت‌های حاضر در بورس، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
آقایی علی؛ سهرابی محمد. (1390). بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
بختیاری، مسعود؛ زنده دل، احمد؛ اسماعیل‌زاده باغ سیاهی، مهدی. (1390). مقایسه‌ی اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی درپیش‌بینی ورشکستگی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 18(65)، 63-78.
پور طبرستانی، علی؛ داداشی، ایمان؛ زارع بهنمیری، محمد جواد. (1398). محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(44)، 175-194.
پوررضایی، نوشین؛ عسکرزاده، غلامرضا. (1398). واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام به اعلام گزارش حسابرسی تداوم فعالیت و ورشکستگی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایش آروین البرز.
پورطبرستانی، علی؛ داداشی، ایمان؛ زارع بهنمیری، محمدجواد. (1398). کمّی‏ سازی گزارش حسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیش‏بینی ورشکستگی گزارشات کمّی‏ شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 169-184.
جلالی، زهرا. (1398). بررسی تأثیر اطلاعات افشا شده در گزارش حسابرس بر احتمال گزارش مالی متقلبانه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد.
حاجیها، زهره؛ ابراهیمی، محمدرضا. (1395). بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام، مقاله 4، 9(8)، 61-82.
سلیمی، سمیه. (1395). ارزیابی گزارش حسابرسی مبنی بر تداوم فعالیت بین سازمان حسابرسی ومؤسسات حسابرسی، کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
شورورزی، محمدرضا؛ زنده دل، احمد؛ اسماعیل زاده باغ سیاهی، مهدی. (1390). مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش‌بینی ورشکستگی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، پاییز، 1(1)، از صفحه 63 تا صفحه 78.
عادلی، امیدعلی؛ سپهوند، زهرا. (1398). بررسی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ورشکستگی بانک‌ها، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
عباسی، علیرضا. (1395). نقش قابلیت اتکاء گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های مشمول ماده 141 (اصلاحیه قانون تجارت) در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری.
قدرتی، امیررضا. (1399). بررسی رابطه بین رفع بند(های) تعدیل گزارش حسابرس با عملکرد مالی شرکت، کنفرانس پژوهش‌های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، کرج، شرکت علم پویان سرمد.
منصورفر، غلامرضا؛ پیری، پرویز؛ علیخانی، زهرا؛ اسدی، مریم. (1397). پیش‌بینی درماندگی مالی با توجه به اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل، شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
نونهال نهر؛ علی اکبر؛ لیثی، علیرضا. (1399). پیامدهای ناخواسته‌ی نحوه افشای موارد ابهام شرکت‌ها درگزارش‌های مدیران و حسابرسان مستقل بر قضاوت‌های سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری، مونیخ-آلمان، شرکت همایش آروین البرز.
Abbasi, A. R. (2016). The role of the reliability of the audit report in predicting the bankruptcy of companies covered by Article 141 (Amendment of the Commercial Code) in the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Ministry of Science, Research and Technology, School of Management and Accounting. (In Persian)
Adeli, O. A. & Sepahvand, Z. (2019). Investigating the identification and prioritization of factors affecting the bankruptcy of banks. Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics with Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran, Shahid Beheshti University, Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian)
Aghaei, A. & Sohrabi, M. (2011). A study of the relationship between the reliance of independent auditors and the performance of internal auditors. Master Thesis, Islamic Azad University, Arak Branch. (In Persian)
Akbari, S. & Hajiha, Z. (2016). Relationship between Financial Bankruptcy Risk and Auditor’s Opinion on Ambiguity in Continuity of Activity. Sixth National Conference and Fourth International Conference on Accounting and Management, Tehran, Khadamate Bartar Company. (In Persian)
Altman, E. I,Iwanicz-Drozdowska, M., Laitinen, E. K. Suvas, A. (2017). Financial distress prediction in an international context: A review and empirical analysis of Altman’s Z-Score model. Journal of International Financial Management and Accounting, 28(2), 131–171.
Amani, A. & Davani, G. H. (2010). Auditing services, auditing fees and auditor ratings. Journal of Certified Public Accountant, 4(1): 32-41. (In Persian)
Asquith, P,Gertner, R. Scharfstein, D. (1994). Anatomy of financial distress: An examination of junk-bond issuers. Quarterly Journal of Economics, 109(3), 1189-1222.
Azari, V., Moradzadehfar, M. & Roohi, A. (2013). The effect of financial distress on the quality of accruals. Financial Advocacy Quarterly, 18 (5): 103-129. (In Persian)
Azmoudeh, M. (2015). Estimation of Altman model in Iran and calculation of bankruptcy ratio of companies listed on the stock exchange. Master Thesis, Islamic Azad University, Arak Branch. (In Persian)
Bakhtiari, M., Zendedel, A. & Ismailzadeh Bagh Siyahi, M. (2011). Comparison of independent auditors’ comments and financial variables in bankruptcy forecasting. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 18(65): 63-78. (In Persian)
Barker, C. (2018). Audit Effectiveness Prior to Bankruptcy. Journal of Modern Accounting and Auditing, 4(3), 1-15.
Blay, A. D. (2005). Independence threats, litigation risk, and the auditor’s decision process. Contemporary Accounting Research, 22(4), 759–789.
Carson, E. Fargher, N.L., Zhang, Y.(2016). Trends in Auditor Reporting in Australia: A Synthesis and Opportunities for Research. Australian Accounting Review, 26(3), 226 -242.
Carter, R, Van Auken, H. (2006). Small firm bankruptcy. Journal of Small Business Management, 44(4), 493–512.
Caserio,C,Panaro, D .Trucco, S.(2014). A Statistical Analysis of Reliability of Audit Opinions as Bankruptcy Predictors. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(9), 917- 931.
Casterella, J. R., Lewis, B. L. Walker, P. L. (1999). Why do bankrupt companies receive unmodified opinions? Research in Accounting Regulation, 13, 169–177.
Ebrahim Pourmeibodi, M. K. & Mohammadi, P. (2019). The concept of bankruptcy and its prediction methods. The Second Conference on Economics, Management and Accounting, Shirvan, Rahjooyane Paya Research Institute, Atrak. (In Persian)
Feldmann, D. A, Read, W. J. (2013). Going concern audit opinions for bankrupt companies – impact of credit rating. Managerial Auditing Journal, 28(4), 345–363.
Gallizo, J. L,Saladrigues, R. (2016) An analysis of determinants of going concern audit opinion: Evidence from Spain stock exchange. Intangible Capital, 12(1), 1-16.
Ghodrati, A. R. (2020). Investigating the relationship between removing the paragraph (s) of the auditor’s report and the financial performance of the company. Conference on Applied Research in Industrial Engineering, Management and Accounting, Karaj, Elam Pouyan Sarmad Company. (In Persian)
Gilbert, L.R,Menon, K., Schwartz, K.B. (1990). Predicting bankruptcy for firms in financial distress. Journal of Business Finance and Accounting, 17(1), 161-171.
Hajiha, Z. & Ebrahimi, M. R. (2016). Improvements in the auditor’s comments and their effects on changes in stock price and trading volume. Article 4, 9(8): 61-82. (In Persian)
Hopwood, W.McKeown, J, Mutchler, J. (1989). A test of the incremental explanatory power of opinions qualified for consistency and uncertainty. The Accounting Review, 64(1), 28–48.
Hopwood, W.McKeown, J, Mutchler, J. (1994). A reexamination of auditor versus model accuracy within the context of the going-concern opinion decision. Contemporary Accounting Research, 10(2), 409-431.
International Auditing .Assurance Standards Board.(2018). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. New York, NY: IAASB.
Izadinia, N., Mansourfar, G. & Rashidi Khazaei, M. (2015). Financial distress as a factor for the occurrence of profit management. Journal of Financial Management Strategy, Article 2, 1(3): 25-47. (In Persian)
Jalali, Z. (2019). Investigating the effect of the information disclosed in the auditor’s report on the likelihood of fraudulent financial reporting. Master Thesis in Auditing, Islamic Azad University, Dolatabad Branch. (In Persian)
Kevin C. K. Lam , K. S. Kwong, Victor K. L Leung. (2001). a stress test of the effects of bankruptcy risk, accounting quality and corporate governance on audit fees: evidence from hong kong during the asian financial crisis. The Chinese University of Hong Kong.
Kingsley Opoku Appiah, Chizema Amon, (2017) Board audit committee and corporate insolvency, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 18 Issue: 3, pp.298-316.
Laitinen, E. K. Laitinen, T. (2009). Effect of accruals on financial, non-financial, and audit information in payment default prediction. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 5(4), 353–383.
Laitinen, E. K. Lukason, O. (2014). Do firm failure processes differ across countries: Evidence from Finland and Estonia. Journal of Business Economics and Management, 15(5), 810–832.
Lennox, C. S. (1999). The accuracy and incremental information content of audit reports in predicting bankruptcy. Journal of Business Finance and Accounting, 26(5), 757–778.
Lukason, O. (2016). Characteristics of firm failure processes in an international context. PhD dissertationEstonia: Tartu University.
Mansourfar, G. R., Piri, P., Alikhani, Z. & Asadi, M. (2018). Predicting financial distress according to the effects of the independent auditor’s report adjustment clauses. 16th National Accounting Conference of Iran, Isfahan, University of Isfahan. (In Persian)
McKee, T. E. (2003). Rough sets bankruptcy prediction models versus auditor signaling rates. Journal of Forecasting, 22(8), 569–586
Mellahi, K. Wilkinson, A. (2004). Organizational failure: A critique of recent research and a proposed integrative framework. International Journal of Management Reviews, 5(1), 21–41.
Muñoz-Izquierdo N., Camacho-Miñano M. M, Pascual-Ezama D.(2017). The content of the audit report in the year prior to bankruptcy filing. Empirical evidence from Spain. Spanish Journal of Finance and Accounting, 46(1), 92–126.
Nora Muñoz-Izquierdoa, María Jesús Segovia-Vargasb, María-del-Mar Camacho-Miñano. (2019). Explaining the causes of business failure using audit report disclosures. Journal of Business Research, Volume 98, May 2019, Pages 403-414.
Nunahalnahr, A. A. & Leisi, A. R. (2020). Unintended consequences of how companies’ ambiguities are disclosed in the reports of managers and independent auditors on the judgments of non-professional investors. 2nd International Conference on Financial Management, Trade, Banking, Economics and Accounting, Munich, Germany, Arvin Alborz Conference Company. (In Persian)
Opler, T. Titman, S. (1994). Financial distress and corporate performance. The Journal of Finance, 49(3), 1015-1040.
Pedrosa, M. A, López-Corrales, F. (2018). Auditors’ response to the global financial crisis: Evidence from Spanish non-listed companies. Spanish Journal of Finance and Accounting, 1–32.
Poor Tabarestani, A., Dadashi, I. & Zare Bahnemiri, M. J. (2019). Information Content of audit report in bankruptcy forecast. Journal of Accounting and Auditing Research, 11 (44): 175-194. (In Persian)
Poor Tabarestani, A., Dadashi, I. & Zare Bahnemiri, M. J. (2019). Quantifying the reports of independent auditors with a fuzzy approach and examining the ability to predict the bankruptcy of quantified reports compared to the type of audit report. Journal of Knowledge of Management Accounting and Auditing, 8(31): 169-184. (In Persian)
Pourrezaei, N. & Askarzadeh, G. (2019). The reaction of stock market investors to the announcement of the audit report on the continuation of activity and bankruptcy. The First International Conference on Management, World Trade, Economics, Finance and Social Sciences, Tehran, Arvin Alborz Conference Company. (In Persian)
Salimi, S. (2016). Evaluating the audit report on the continuity of activities between the audit organization and the audit firms. Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences, Tehran, Secretariat of the Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences. (In Persian)
Shilo , L,A , Jacobi ,(2010). Predicting Bankruptcy : Evidence from Israel ,International Journal of business and Management. Vol 5 , No 4 , pp 131-141.
Shoorvarzi, M. R., Zendedel, A. & Ismailzadeh Bagh Siyahi, M. (2011). Comparison of independent auditors’ comments and financial variables in bankruptcy forecasting. Journal of Accounting and Auditing Reviews, Fall, 1 (1): 63-78. (In Persian)
Van Peursem, K. Chan, Y. C. (2014). Forecasting New Zealand corporate failures 2001- 10: Opportunity lost? Australian Accounting Review, 24(3), 276–288.
Yuliyani, N.M.A .Erawati, N.M.A . (2017). Pengaruh financial distress, profitabilitas, leverage dan likuiditaspada opini audit going concern. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2), 1490 -1520.
Zhehao Jia, Yukun Shi, Cheng Yan , Meryem Duygun (2020) Bankruptcy prediction with financial systemic risk, The European Journal of Finance, 26:7-8.