مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر مولفه‌های اخلاق، مسئولیت اجتماعی و مدیریت لحن و اولویت‌بندی شاخص ها در موسسات حسابداری و حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

گزارش‌های مالی، از جمله مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای قانون‌گذاران، سهامداران، تحلیل‌گران و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند. این گزار‌ش‌ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده‌کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی ‌‌گزارش‌های مالی در موسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته آکتشافی است که با هدف ارائه مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویت‌بندی آن‌ها در موسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می‌باشد. در بخش اولویت‌بندی (بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی)، شاخص‌های مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه‌ای، مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارائه اطلاعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عواملی هستند که علی‌رغم اینکه بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing qualitative model of financial reporting based on the components of ethics, social responsibility and tone management and prioritization of indicators in accounting and auditing firms

نویسندگان [English]

  • rohallah vafaeipoor
  • mostafa ghasemi
  • abdolreza mohseni
Department of Accounting, Bushehr branch, Islamic Azad university, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Financial reporting is one of the most important sources of information for legislators, shareholders, analysts and other stakeholders. These reports will be useful to users if they are understandable. Therefore, the readability of financial statements is of particular importance.The present study is an exploratory combined research that aims to provide a qualitative model of financial reporting readability based on disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) and their prioritization. The qualitative model of the research includes 3 main structures (disclosure of social responsibility, professional ethics and tone management (reporting tone) that each structure consists of 3 criteria and each criterion has 3 sub-criteria. In the prioritization section (based on fuzzy nonlinear preferences technique), indicators of skill, competence and professional reporting, accrued earning management, real and fraudulent reporting, providing accurate and realistic information were selected as the most important ethical indicators, respectively. One of the main purposes of financial reporting is to provide the information needed to make decisions to the organization’s stakeholders or market analysts. Considering that social responsibility disclosure, professional ethics and tone management (reporting tone) are among the factors that have received less attention, despite their effects on readability of financial reporting, they have been discussed in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting readability
  • social responsibility disclosure
  • professional ethics
  • tone management
  • prioritization
ابراهیمی، سعید. (1391). بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
اخگر، محمدامید؛ کرمی، افشار. (1393). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری، 1(4): 1-22.
افلاطونی، عباس؛ نعمتی، مرضیه. (1397). نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (1):  201-1.
آقازاده، حامد. (1396). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد حسابداران مستقل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو.
امیری، علی‌نقی؛ همتی، محمد؛ مبینی، مهدی. (1389). اخلاق حرفه‌‌‌‌ای ضرورتی برای سازمان. معرفت اخلاقی، 2 (4): 137-159.
امینی‌خواه، مهدی. (1391). اخلاق حرفه‌ای در حسابداری، مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، بندرگز.
ایزدی‌نیا، ناصر؛ قدوی، محمدحسن؛ امینی‌نیا، میثم .(1393). بررسی تأثیر پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشگری مالی شرکت بر تأخیر  در ارائه گزارش حسابرس، دانش حسابرسی، 14 (54): 87-103.
باقری ‌ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس‌زاده، محمدرضا. (1397). خوانایی صورت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری، چشم انداز مدیریت مالی، 23: 87-103.
بصیر، سجاد، نظری، روح‌اله. (1391). اخلاق حرفه‌ای در حسابداری. مجموعه مقالات اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، بندرگز.
پرویزکورنده، زهرا. (1395). بررسی ارتباط بین مدیریت سود و خوانایی گزارشات مالی سالانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی کوشیار.
حاجیها، زهره؛ سرفراز، بهمن. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (2): 105-123.
حسین زاده، حبیب. (1396). تأثیر جو روانی سازمان بر گزارش خطاکاری در حرفه حسابداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه البرز.
خواجوی، شکراله؛ اعتمادی جوریابی، مصطفی. (1394). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن، حسابداری سلامت،  2(12): 104-123.
درخشان‌مهر، آرش؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ بحری ثالث جمال؛ قلاوندی حسن. (1398). تحلیل روابط مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل، دانش حسابرسی، 19 (76): 195-230.
رفیعی، محمد؛ کوشا، مرتضی. (1386). پیامدهای مدیریت اخلاق مدار در توفیق ‌سازمان‌های عصر اطلاعات، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ نونهال نهر، علی‌اکبر. (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 2: 47-72.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ محسنی، عبدالرضا. (1395). مدیریت، مدیریت نوشتار و مدیریت سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری؛ 2 (30): 21-52.
سرهنگی، حجت؛ ابراهیمی، سعید؛ اله‌یاری‌ابهری، حمیداله. (1393). بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری ماالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در بازار سرمایه ایران، بورس اوراق بهادار، 27: 59-78.
بشیری منش، نازنین؛ صمیمی، امین. (1400). خوانایی متن صورت‌های مالی و استراتژی حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(1): 137-169.
سلیمانی، بهزاد. (1396). مطالعه رابطه بین مدیریت لحن و مدیریت سود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
سهرابیانی، حامد. (1394). بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابداران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از اصول اخلاق حرفه‌ای حسابداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
صالحی، تابنده. (1395). رابطه‌ی اخلاق حرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی، اخلاق در علوم و فناوری.11 (3): 77-86.
صفری‌گرایلی، مهدی؛ رضایی‌پیته‌نویی، یاسر. (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریة علامت‌دهی، انجمن حسابداری ایران، 9 (2): 191-218.
صمیمی، امین. (1399). تأثیر خوانایی متن صورت‌های مالی بر حسابرسی صورت‌های مالی بر نتایج حسابرسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.
عرب‌صالحی، مهدی، گوگردچیان، احمد؛ هاشمی، مجید. (1394). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثر تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8 (26): 78-63.
غلامی‌مقدم، فائزه. (1396). به‌کارگیری الگوی واژه محور جهت شناسایی تقلب در گزارشگری مالی: شواهدی از یک مطالعه اکتشافی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
فرامرز قراملکی، احد. (1384). روش‌شناسی مسئولیت‌پذیری در سازمان،  اندیشه حوزه، 56: 29-38.
فرخ، الهام‌سادات. (1397). بررسی اثر مدیریت سود بر روی خوانایی ‌‌گزارش‌های سالانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
کرمی، محمد؛ قلاوندی، حسن؛ قلعه‌ای، علی‌رضا. (1396). رابطه‌ی بین اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان، مدیریت مدرسه، 5 (1): 93-112.
کیائی‌درونکلا، مریم. (1393). تأثیر نوع مالکیت بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (مورد مطالعه : صنعت سیمان، مواد دارویی، شیمیایی و فراورده‌‌‌های نفتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
متحدین، امیر. (1390). تأثیر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران در ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی‌نیاعمران، خدیجه. (1396). مطالعه همزمان کیفیت گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی خزر
مشبکی، اصغر؛ خلیلی شجاعی، وهاب. (1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی ‌سازمانها (وزارت نیرو به عنوان مورد)، جامعه شناسی کاربردی، 40: 37-56.
میرعلی بیداخویدی، مهدیه؛ غلامی‌مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا. (1397). بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار، دانش حسابداری مالی، 3 (18): 81-98.
سادات کابلی، مونا؛ رحمانی، علی؛ نیکومرام، هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون. (1399). اثربخشی ارزش‌های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه‌ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 66: 27-50
میرحسینی، ملیحه؛ معین الدین، محمود؛ حیرانی، فروغ؛ حاتمی نسب، سیدحسن. (1400). واکاوی مؤثرترین شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای حسابدار: ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارزیابی رفتار ایمن حسابداران، طب کار، 1 (13): 62-80.
 
Abarbanell, J., & Kim, S. (2010). Why Returns on Earnings Announcement Days are More Informative than Other Days. Kenan flagger business school university of North Carolina at Chapel Hill.
Aflatooni, A., & Nemati, M (2018). «The Role of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality in Increasing Commercial Credit: Instrumental variables approach». Accounting and Auditing Review, 25, 1, 1-201 [In Persian]
Aflatuni, A. and Nemati, M. (2018). The Role of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality in Increasing Business Credit: An Approach to Instrumental Variables. Accounting and Auditing Reviews, 25(1): 1-11. (In Persian)
Aghazadeh, H. (2017). Investigating the effect of professional ethics and social responsibility on the performance of independent accountants. Master Thesis, Islamic Azad University, Mako Branch. (In Persian)
Ajina, A., Laouiti, M., & Msolli, B. (2016). Guiding through the fog: Does annual report readability reveal earnings management? Research in International Business and Finance, 38, 509-516.
Akhgar, M. A. and Karami, A. (2014). The effect of company characteristics on the quality of financial reporting of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Reviews, 1(4): 1-22. (In Persian)
Akhgar, MO., Karami, A. (2014). «Firm Characteristics and Financial Reporting Quality of Quoted Listed Companies in Tehran Stock Exchange». Journal of accounting review, 1, 4, 1-22. [In Persian].
Aminikhah, M. (2012). Professional Ethics in Accounting in Bandar Gaz. Proceedings of the First Regional Conference on New Accounting and Auditing Approaches. (In Persian)
Amiri, A. N., Hemmati, M. and Mobini, M. (2010). Professional ethics as a necessity for the organization. Moral Knowledge Journal, 4(2), 137-159. (In Persian)
Arab Salehi, M., Gugerdchian, A. and Hashemi, M. (2015). Investigating the effect of financial reporting quality on the intensity of the effect of profit sharing on investment decisions. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(26), 63-78. (In Persian)
Bagheri Azghandi, A., Hesarzadeh, R. and Abbaszadeh, M. R. (2018). Readability of financial statements and sensitivity of investors to the use of accounting information. Financial Management Perspectives, 23: 87-103. (In Persian)
Barney, J.B., & Griffin, R.W. (2012). The Management of Organizations: Strategy, Structure, Behavior. Boston: Houghton Mifflin.
Bashiri Manesh, N. and Samimi, A. (1400). Readability of the text of the financial statements and the auditors› strategy in the face of audit risk. Quarterly Journal of Experimental Accounting Research, 1(11): 137-169. (In Persian)
Basir, S. and Nazari, R. (2012). Professional Ethics in Accounting Bandar-e-Gaz. Proceedings of the First Regional Conference on New Approaches to Accounting and Auditing. (In Persian)
Bloomfield, J. (2008). Discussion of annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 45, 248-252.
Brown-Liburd, H., & Zamora, V. L. (2014). The Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Assurance in Investors Judgments When Managerial Pay is Explicitly Tied to CSR erformance”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 34, 1, 75-96.
De Franco, G., Hope, O., Vyas, D., Zhou, Y. (2015). Analyst report readability. Contemporary Accounting Research, 32, 76-104.
Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? : An Analysis of Environmental Disclosures by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9, 2, 50 -67.
Derakhshanmehr, A., Jabbarzadeh Kangarlooi, S., Bahri Sales, J. and Qalavandi, H. (2019). Analysis of the relationship between the components of professional ethics, ethical leadership, social responsibilities and the performance of independent auditors. Auditing Knowledge Journal, 19 (76): 195-230. (In Persian)
Ebrahimi, S. (2012). Investigating the effect of financial reporting complexity on investors› trading behavior in the Iranian capital market. Master Thesis, Qom University. (In Persian)
Etim, N. Ch., Odey, O. E., & Oluwatominiy, O.T. (2021). Professional Ethics and Monetary Reportage of Non-Governmental Establishments. UIJRT, 2, 52-57.
Faramarz Gharamaleki, A. (2005). Methodology of Accountability in the Thought Organization, 56: 29-38. (In Persian)
Farrokh, E. (2018). Investigating the effect of earnings management on the readability of annual reports. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Gholami Moghaddam, F. (2017). Using a word-driven model to identify fraud in financial reporting: Evidence from an exploratory study. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Hajiha, Z. and Sarfaraz, B. (2014). Investigating the relationship between corporate social responsibility and equity costs in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical Accounting Research, 4(2):105-123. (In Persian)
Han, J.J., Kim, H. J., & Yu, J. (2016). Empirical study on relationship between corporate social responsibility and financial performance in Korea. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 1, 61-76.
Hart, R. P., Childers, J.P., & Lind, C.J. (2013). Political Tone: How Leaders Talk & Why. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Hasan, M.M. (2017). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2957135.
Hosseinzadeh, H. (2017). The effect of organizational climate on reporting error in the accounting profession. Master Thesis, Alborz University. (In Persian)
Huang, X., Hong Teoh, S., & Zhang, Y. (2014) Tone Management. The Accounting Review, 89, 3, 1083-1113.
Izadinia, N., Qadavi, M. H. and Amininia, M. (2014). Investigating the effect of accounting complexity and transparency of the company›s financial reporting on the delay in submitting the auditor›s report. Auditing Knowledge Journal, 14 (54): 87-103. (In Persian)
Karami, M., Qalavandi, H. and Qalaei, A. R. (2017). The relationship between professional ethics, moral leadership and social responsibility in schools in Kurdistan province. School Management Journal, 5(1): 93-112. (In Persian)
Khajavi, S. and Etemadi Joriabi, M. (2015). Corporate social responsibility and its reporting. Health Accounting Journal, 4, 2 (12): 104-123. (In Persian)
Kiai Dronkola, M. (2014). The effect of ownership on the level of disclosure of corporate social responsibility (Case study: cement industry, pharmaceuticals, chemicals and petroleum products listed on the Tehran Stock Exchange). Master Thesis, University of Mazandaran. (In Persian)
Li, F. (2010). Textual analysis of corporate disclosures: a survey of the literature. Journal of Accounting Literature, 29, 143-165.
Libby, R., & Emett. S. (2014). Earning presentation effects on manager reporting choices and investor decisions. Accounting and Business Research, 44(4), 410-438.
Lioret, A. (2016). Modeling Corporate Sustainability Strategy. Journal of Business Research, 69, 2, 418-425.
Lo, K., Ramos, F., & Rogo. R. (2017). Earning Management and Annual report Readability. Journal of accounting and Economics, 63, 1-25.
Loughran, T., & McDonald. B. (2014). Measuring Readability in Financial Disclosures. Journal of Finance, 69(3), 1643-1671.
Mabil, A. N. (2019). Investigating effects of accounting ethics on quality of financial reporting of an organization: case of selected commercial banks in South Sudan. Mediterranean Journal of Social Sciences, 10(1), 177-177.
Mir Ali Bidakhvidi, M., Gholami Moghadam, F. and Hesarzadeh, R. (2018). Investigating the relationship between financial reporting tone and company immediate performance and market returns. Knowledge of Financial Accounting, 5, 3 (18): 81-98. (In Persian)
Mir Hosseini, M., Moinuddin, M., Heirani, F. and Hatami Nasab, H. (1400). Analysis of the most effective indicators of professional ethics of accountants: the inevitable necessity to evaluate the safe behavior of accountants. Journal of Occupational Medicine, 1 (13): 62-80. (In Persian)
Mohammad Ali Nia Emran, K. (2017). Simultaneous study of financial reporting quality and social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Caspian Institute of Higher Education. (In Persian)
Mortensen, T., & Fisher, R. (2011). The meaning of cash in the context of alternative accounting standards. Accounting Research Journal, 24(1), 23-49.
Moshabaki, A. and Khalili Shojaei, W. (2010). Investigating the relationship between organizational culture and social responsibility of organizations (Ministry of Energy as the case). Applied Sociology Journal, 40:37-56. (In Persian)
Motahedin, A. (2011). The Impact of Factors Affecting Ethical Decision Making of Accountants in Iran. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Olivia F. Ratnawati K. (2015). The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and Objectivity towards Audit Quality. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 328 – 335.
Parviz Korandeh, Z. (2016). Investigating the relationship between earnings management and the readability of annual financial statements. Master Thesis, Koushiar Institute of Higher Education. (In Persian)
Rafiee, M. and Koosha, M. (2007). Implications of ethical management in the emergence of information age organizations. Tehran. Proceedings of the 5th International Management Conference. (In Persian)
Roodpashti Rahnamay, F. and Mohseni, A. (2016). Management, text management and profit management. Empirical Accounting Research, 2,8 (30): 21-52. (In Persian)
Roodpashti Rahnamay, F., Nikomram, H. and Nonahal Nahr, A. A. (2012). Evaluating the effect of judgmental and cognitive approaches to language in explanatory accounting reports. Accounting and Auditing Reviews, 2:47-73. (In Persian)
Sadat Kaboli, M., Rahmani, A., Nikomram, H. and Rudposhti Rahnamay, F. (2020). The effectiveness of Schwartz motivational values and accounting professional ethics on fraudulent financial reporting. Quarterly Journal of Experimental Studies in Financial Accounting, 66,27-50. (In Persian)
Safari Garayli, M. and Rezaei Pine Noei, Y. (2018). Financial Reporting Management and Readability: Signaling Theory Test. Iranian Accounting Association, 9(2): 191-218. (In Persian)
Salehi, T. (2016). The relationship between auditing professional ethics and audit quality. Ethics in Science and Technology. 11 (3): 77-86. (In Persian)
Samimi, A. (2020). The effect of legibility of financial statement text on auditing financial statements on audit results. Master Thesis, Payame Noor University of Tehran. (In Persian)
Sarhangi, H., Ebrahimi, S. and Allahyari Abhari, H. (2014). Investigating the effect of financial reporting complexity on investors› trading behavior in the Iranian capital market. Stock Exchange, 27: 59-78. (In Persian)
Short, J., & Palmer, T. (2008). The application of Diction in content analysis research in strategic management. Organizational Research Methods, 11 (4), 727-752.
Sittioum, R. (2020). The Causal Impacts Influencing Quality of Financial Reporting of Thai Accountants. WMS Journal of Management, 9(3), 65-78.
Sohrabiani, H. (2015). Examining the expectation gap between accountants and users of financial statements from the principles of professional accounting ethics. Master Thesis, Yazd University. (In Persian)
Soleimani, B. (2017). Study of the relationship between tone management and profit management. Master Thesis, Islamic Azad University, Rasht Branch. (In Persian)
Wang, Z. & Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial Performance, Journal of Cleaner Production, 162, 1607-1616