دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، دی 1402، صفحه 1-174 

مقاله پژوهشی

چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی

صفحه 8-33

10.22034/jpar.2023.1989899.1142

امید فرجی؛ مهسا گنجی؛ محمد رضا فتحی؛ سمیه جهانی